Repair Café maandag 08-07-2024

Maandag 8 juli 2024 van 13.00 tot 15.00 uur laatste Repair Café Vadercentrum voor de zomer pauze

Heeft u kapotte spullen zoals een fiets, elektrische apparaten of kleding die u graag gratis zoudt willen laten repareren?

U kunt deze spullen op de onderstaande dagen naar het Vadercentrum brengen.

Professionele vrijwilligers van het Vadercentrum met verschillende specialiteiten zijn op deze dagen aanwezig om uw spullen (samen met u) te repareren.