Wat is een Weggeefwinkel?

Een weggeefwinkel is een bedrijf waar mensen zonder geld artikelen kunnen verkrijgen, die zij nodig hebben. Hierbij geldt als motto:

Er is genoeg voor de behoefte van alle mensen, maar niet genoeg voor ieders hebzucht. (Ghandi)

Waarom een Weggeefwinkel in Den Haag?

Vadercentrum AdamToename armoede
In Den Haag zijn er veel mensen die in armoede leven. Wij helpen die mensen met gratis spullen. Zijn er andere problemen, zoals de taal, dan hebben wij ook taalcursussen, budgetcoaching, computercursussen en verwijzen naar andere hulporganisaties.

Milieuproblematiek
In de huidige maatschappij wordt steeds meer geproduceerd om de economie draaiende te houden. Deze productie doet een enorme aanslag op de energie- en grondstofbronnen, die daardoor steeds schaarser dreigen te worden.

Mensen, die nog beschikken over een goed inkomen, danken steeds eerder hun spullen af en schaffen nieuwe spullen aan vanuit behoeftebevrediging of nieuwe trends. Veel van deze spullen komen bij het afval terecht, waar zij dan weer verder bijdragen aan de verontreiniging van het milieu. De Weggeefwinkel kan door hergebruik een alternatief vormen voor deze problemen.

Uit deze 2 probleemstellingen tekenen zich voor de Weggeefwinkel de volgende doelgroepen af:
1. Mensen die artikelen nodig hebben, maar deze door de toenemende armoede niet kunnen betalen;
2. Mensen die nog goede artikelen overhebben en liever niet bijdragen aan de toenemende milieuproblematiek, maar kiezen voor hergebruik.
Voor een goed functionerende Weggeefwinkel zijn beide groepen nodig.

Ook kan uit de probleemstellingen de volgende doelstelling worden geformuleerd:
Het milieu minder belasten en  de positie van de minima verbeteren door hergebruik en weggeven van nog goed bruikbare artikelen.

Openingstijden:

Aanmelden in het Vadercentrum

  • op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur en
  • donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Om spullen te brengen zijn we open ma. t/m vr. tot 17.00 uur.
Donderdag t/m 21.00 uur. Telefonisch zijn we altijd bereikbaar van 7.30 uur tot 21.00 uur. 06-41563477

Loop dan binnen in het Vadercentrum of bel even. En als u spullen heeft, dan kunnen wij die goed gebruiken. Ook oud en kapot gereedschap wordt nieuw leven ingeblazen in ons recyclingproject.

Klanten met een sociaal maatschappelijke functie kunnen telefonisch een afspraak maken om op een afwijkend tijdstip de weggeefwinkel te bezoeken.