In het jaar 2000 is besloten om in stadsdeel Laak een Vadercentrum op te richten omdat duidelijk werd, dat velen weinig kansen kregen zich te ontwikkelen.
Vadercentrum Adam
Inmiddels hebben kinderen, jongeren en ouderen de geboden kans aangegrepen om te leren zwemmen, fietsen, computeren, de Nederlandse taal machtig te worden en/of een andere opleidingen te volgen.

Te lang is gedacht: “Ach die mannen redden zich wel”. Veel mannen in het stadsdeel hebben echter een zware baan in de bouw, tuinbouw of in een fabriek en krijgen daar weinig of geen kansen om nieuwe vaardigheden aan te leren. De maatschappij stelt tegenwoordig wel nieuwe eisen aan mannen, maar biedt ze lang niet altijd de gelegenheid om met deze eisen om te leren gaan. In het Vadercentrum wordt mannen, in een prettige omgeving, de gelegenheid geboden om te oefenen met verschillende rollen zoals:
– een man, die kan zorgen en koken
– een vader, die zijn kinderen ondersteunt bij het opgroeien
– een man, die op de hoogte is van nieuwe elektronische ontwikkelingen, zoals e-mail en internet
– een man, die hobby’s heeft op verschillende terreinen
– een man, die mensen uit verschillende culturen kent en met hen vriendschappen opbouwt
– een man, die meedenkt en meebeslist over, en meedoet met de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij.

Vadercentrum AdamHet Vadercentrum Adam wil mannen mogelijkheden bieden, maar ook samen met hen mogelijkheden ontdekken. Hierbij wordt uit gegaan van de kracht van mannen zelf. Eigenwaarde en zelfrespect zijn hierbij sleutelwoorden.