Over “Gedeelde Waarde”

Democratie is een mooi woord. Het wordt met respect gelezen en uitgesproken. Maar wat betekent het woord echt, wat is de praktijk van democratie? Op vrijdag 20 januari bogen ruim 80 wijkbewoners zich over die vraag. Een heel Vadercentrum vol, met zeven gespreksleiders om de discussie aan de tafels te begeleiden. Een initiatief van ProDemos, dat het centrum even omtoverde tot het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. Gezellig aan tafel, onder het genot van een smakelijke maaltijd, bereid door weer die fantastische vrijwilligers, kwam het gesprek met als thema’s Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit soepel op gang.Een eerste vraag aan de tafels: wie heeft er wel eens het gevoel anders te worden behandeld dan anderen? De meningen rolden over elkaar heen. Velen voelden zich wel eens anders behandeld maar vaak genoeg kwam het neer op een ‘gevoel’ van andere behandeling. Perceptie, met een mooi woord. Praat je er over, dan valt het vaak wel mee met die andere behandeling, vooral omdat er niet bewust anders wordt gereageerd. Het was niet zo bedoeld, zeker niet, en als het zo over kwam, excuses, zand er over. Praten lost alles op, dat zie je maar weer. In alle openheid en met begrip voor elkaar, ach, je komt heel snel tot elkaar.En dat bracht ook het begrip ‘vrijheid om alles te kunnen zeggen’ ter sprake. Ja, je mag alles zeggen. Maar denk na over wat je zegt en vooral hoe je het zegt. Dan geef je wel je mening, zonder de ander op stang te jagen. De uitleg van je mening maakt deze zachter. Kortom, goed gekozen woorden, op een vriendelijke toon uitgesproken, maken elke mening de moeite waard om aan te horen.
Zo kwamen we aan bij het toetje en besloot iedereen een vruchtbare avond, vol van begrip en met tal van leermomenten. Daar slaap je goed op en je wordt er vrolijk van wakker. De democratie van ProDemos is de moeite waard, omdat je leert samen vooruitgang te boeken.
Gender Open Training, een evaluatie Het Vadercentrum kreeg The Hague Academy over de vloer voor een Gender Responsive Governance training. Uit de evaluatie bleek dat we onze uitgangspunten en werkwijze goed hadden weten over te brengen. Het studiebezoek leverde een gemiddelde waardering van 4,5 (op de schaal van 5) op. Ook werd goed begrepen dat het begrip ‘Vader’ in het centrum de wijze aansturing van de brede samenleving, van jong tot oud, van vrouw en man, van gewone tot bijzondere mensen, betreft.