Over de Eerste Laaklezing

De eerste Laak Lezing
In de eerste maand van het nieuwe jaar 2023 werd een nieuwe activiteit gelanceerd: De Laak Lezing. Met regelmaat nodigen we toonaangevende Hagenaars uit om ons toe te spreken en ons daarna de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Onze eerste gast was Mariëlle Vavier, de Haagse Wethouder van Volksgezondheid, Armoede, Maatschappelijke Opvang, Emancipatie, Sekswerk, Integratie/Inburgering, Antidiscriminatie, Vrouwenopvang, Vluchtelingen, Huiselijk Geweld, Internationaal cluster Vrede en Recht en Stadsdeelwethouder van Laak. Die laatste taak is voor ons van extra groot belang, zonder overigens de andere werkgebieden te vergeten. Een drukke agenda en vandaar dat ze slechts korte tijd in ons midden kon zijn. De volgende afspraak tikte haar na een uur op de schouder. Toch wist ze een beloftevol beeld van Laak te schetsen.

Een levendige wijk, met een rijke en veelkleurige cultuur, die ten grondslag ligt aan een dynamische samenleving. Ze liep langs de grote club HVV Laakkwartier, beschreef de veelzijdige samenstelling van de bevolking, die ondanks de verschillen toch een grote mate van saamhorigheid laat zien. Ze liet de problemen in Laak niet onbesproken, maar wees daarbij op de wil van de Raad om tot daadkrachtige aanpak te komen. Kansen te over en als de overheid Laak op een positieve wijze faciliteert, dan valt er vooruitgang te boeken.

Het Vadercentrum was afgeladen vol en de toespraak van de Wethouder werd positief ontvangen. Dank, Wethouder, voor de aandacht die u voor ons toonde. Met de vragen, die na afloop konden worden gesteld, moeten we nog wat oefenen. Houd het kort, bondig en concreet. Maar deze eerste Laak Lezing is een les die snel moet worden gevolgd door meerdere lezingen. Wie zouden we willen spreken in het Vadercentrum, wie heeft suggesties voor de volgende lezingen?