Over Cirkel van Democratie

Omdat iedereen met de democratie te maken heeft, organiseerden wij op dinsdag 13 december i.s.m. ProDemos weer een informatiebijeenkomst over ons democratische stelsel. In het programma Cirkel van Democratie werken deelnemers in groepjes aan verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld over de rol van de overheid en belangrijke onderwerpen in de politiek. Hoe kunnen we elkaar helpen bij het maken van keuzes? Hoe vinden we elkaar als het gaat om zaken als vrijheid, toegankelijkheid en samenzijn? Goed om de werking van de democratie samen te bestuderen.Je wordt een meer betrokken democraat en je leert samen aan een resultaat te werken. Geen ruzie, respect hebben voor andermans mening en samen werken aan een democratische organisatie. Leuk en leerzaam.