Over Chanoekafeest

Met een negen-armige kandelaar kwam Rabbijn Marianne van Praag op dinsdag 20 december naar het Vadercentrum om met hulp van Cees van der Meer het vierde Chanoeka kaarsje aan te steken. Net zoals Kerstfeest en Divali wordt ook Chanoeka lichtjesfeest genoemd. 
Tijdens de acht dagen van Chanoeka vieren de joden dat ze de grote tempel in Jeruzalem weer voor hun eigen godsdienst mochten gebruiken. Tenslotte gaat het haar alleen om mensen en vertelt het verhaal over de waterdrager met twee emmers waarvan er één barsten vertoont en denkt daarom niet genoeg van nut te kunnen zijn. Wat die gehavende emmer niet door had is dat waar druppels water op de grond zijn gemorst bloemen zijn gaan bloeien. 
Die avond gingen wij met de mooie gedachte naar huis dat ieder mens, hoe beschadigd ook, talenten heeft.